1.2 Wdrożenie wyników prac B+R (śląskie)

Działanie ‘1.2 Wdrożenie wyników prac B+R’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne dla śląskich firm na inwestycje dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

1.2 Wdrożenie wyników prac B+R – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

1.2 Wdrożenie wyników prac B+R – na co?

Na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wyniki prac B+R mogą być własne lub nabyte. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa śląskiego.
  • Projekt musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo–rozwojowych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku.
  • Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.
  • Realizacja projektu w 1 rok od momentu podpisania umowy o dofinansowanie.
  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 800 tys. PLN.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie prawdopodobnie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania: 800 tys. PLN.

1.2 Wdrożenie wyników prac B+R – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od grudnia 2024 r. do stycznia 2025 r.

Podobne wpisy