Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

‘Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’ to instrument Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oferujący bezzwrotne dotacje na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w polskich firmach.

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, z sektora przemysłu oraz produkcji i usług na rzecz przemysłu, które zamknęły co najmniej 5 pełnych lat obrotowych.

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – na co?

Granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych (oprogramowanie), środków trwałych (sprzęt IT) oraz szkolenia dla pracowników.

Koszty obligatoryjne (dominujące):

 • zakup i wdrożenia gotowego oprogramowania i/lub
 • zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia i wdrożenia dedykowanego oprogramowania

Koszty fakultatywne (uzupełniające – max. do 40% kosztów netto projektu):

 • koszty szkoleń z obsługi wdrażanego oprogramowania
 • koszty niezbędnego sprzętu IT (np. serwery, komputery, panele operatorskie MES etc.)

Jakie są kluczowe wymagania?

Dostępny limit pomocy de minimis.

Średnia roczna wysokość przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich 3 lat jest wyższa od wartości wnioskowanego dofinansowania.

Transformacja cyfrowa będąca przedmiotem projektu musi dotyczyć:

 • procesu produkcji lub usług produkcyjnych i/lub
 • procesów bezpośrednio je wspierających (projektowanie produkcji i prace inżynieryjne; magazynowanie; transport wewnętrzny; kontrola jakości; pakowanie; sprzedaż; bezpieczeństwo)

Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość grantu (dofinansowania): 150 tys. PLN.

Maksymalna wartość grantu (dofinansowania): 849 tys. PLN.

PREFERENCJE

 • mikro i małe przedsiębiorstwa (tj. zatrudniające do 50 pracowników)
 • minimalizacja wpływu działalności produkcyjnej na środowisko (np. optymalizacja zużycia energii, zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów i odpadów)
 • innowacyjność technologiczna
 • poprawa jakości produktów/usług
 • poprawa BHP
 • usprawnienie relacji z Klientem
 • cyberbezpieczeństwo
 • sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP – kiedy?

Nabór wniosków w ramach projektu zostanie uruchomionyprawdopodobnie w sierpniu 2024 r.

Podobne wpisy